กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_2.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดลำปาง
     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ลำปาง นำโดยนายชูศักดิ์ ตุ้ยบาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวิหารหลวง มณฑปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระบรมธาตุดอนเต้า อุโบสถพระเจ้าทันใจ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ วิหารพระพุทธไสยาสน์ และวิหารสุชาดา ตลอดจนพื้นที่โดยรอบ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดลำปาง.
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด.jpg  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_1.jpg  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_5.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_13.jpg  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_18.jpg  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_14.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_31.jpg  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_41.jpg  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ_ณ_วัด_44.jpg
ภาพ : สินีพรรณ แหลมคม
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel