_DSC3073.JPG
 
อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบจัดงานสลุงหลวงฯ นายกฯ ร่วมแถลงข่าว
     วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมแถลงข่าวงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง
ประจำปี 2564 ณ ห้องมัลติมีเดีย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 
     ในการนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง/
นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมลำปาง/ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง และนายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สนง.ลำปาง
 
ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังนี้
- ข่วงแก้วเวียงละกอน ลานจัดแสดงกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น การสรงน้ำพระ การก่อเจดีย์ทรายและปักตุง 12 ราศี การละเล่นพื้นบ้าน
กาดหมั้วครัวแลง ฯลฯ
- พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง
- ขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง และขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง
ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนชาวลำปาง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น.
 
#งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง เริ่ม 10 - 13 เมษายน 2564
#อบจ.ลำปาง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง แอ่วงานสลุงหลวงฯ และปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
 
_DSC2963.JPG  _DSC2995.JPG  _DSC3036.JPG
_DSC2913.JPG  _DSC3076.JPG  _DSC3080.JPG
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel