165995414_2911848492393919_8389486328583466345_n.jpg
 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีภารกิจในการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น​ บูรณาการร่วมกับจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และเครือข่ายวัฒนธรรม จัดงาน“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง”
 
ในวันที่ ๑๐ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และลานศาลหลักเมืองลำปาง
#กิจกรรมที่๑ ข่วงแก้วเวียงละกอน ลานสาธิตภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
#กิจกรรมที่๒​ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำปาง อาทิ พระแก้วดอนเต้า พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากวัดสำคัญต่าง ๆ และสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าเกษม เขมโก
#และกิจกรรมที่๓ ขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง และขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๑๓ อำเภอ
สำหรับกำหนดการจัดงานในภาพรวมของจังหวัด​ ดังนี้
 
#วันเสาร์ที่๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
๑. พิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน”
๒. พิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี ๒๕๖๔”
 
#วันอาทิตย์ที่๑๑ เมษายน ๒๕๖๔
๑. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
๒. การประกวดทำแกงฮังเลดั้งเดิมและการประกวดตกแต่งขันโตกอัตลักษณ์พื้นถิ่นลำปาง
๓. ประกวดบ่าวน้อย สาวน้อยปี๋ใหม่เมืองเวียงละกอน ประจำปี ๒๕๖๔
 
#วันจันทร์ที่๑๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑. ขบวนอัญเชิญพระแก้วดอนเต้าสู่นครลำปาง
๒. ขบวนแห่สลุงหลวง (เคลื่อนจากวัดปงสนุก มายังพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง))
๓. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า
 
#วันอังคารที่๑๓ เมษายน ๒๕๖๔
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานประเพณีปีใหม่เมืองนครลำปาง
๒. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปาง
๓. ขบวนแห่จุมพระศักดิ์สิทธิ์นครลำปางและขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ประกอบด้วย
​ ๓.๑ ขบวนแห่จุมพระศักดิ์สิทธิ์นครลำปาง
​๓.๒ ขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ประกอบด้วย ขบวนนักษัตร ๒๕๖๔ ขบวนหาบแก้วเวียงละกอน และ ขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๑๓ อำเภอ
 
#อบจ.ลำปาง ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก ความภูมิใจ การอนุรักษ์
และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่จังหวัดลำปาง
 
img018.jpg
 
img019.jpg
 
img020.jpg
 
img021.jpg
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel