166500429_5615017525205111_6266991017823503665_o.jpg

     วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ อำเภอเถิน และ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและนำชมพื้นที่

โดยพื้นที่อำเภอเถิน จุดแรกไปที่ฝายหลวงนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด มีนางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ส.อบจ.เถิน เขต 1 อ.เพทาย ประทุมทอง
นายก ปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกตำบลแม่ถอด ผู้นำท้องถิ่น ผูันำท้องที่ และชาวบ้านนาบ้านไร่ บ้านดงไชย บ้านสุขสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ

จากนั้นไปยัง ต.นาโป่ง หมู่ 7 บ้านนาเบี้ย ดูสระเก็บน้ำเด่นปู่น่วมและบ่อบาดาล และจุดสุดท้ายที่ หมู่ 10 บ้านนาเบี้ยหลวง ดูสระเก็บน้ำร้องปู่เจ้า เนื้อที่สระเก็บน้ำ 70 ไร่


     และในเวลาประมาณ 15.10 -17.30 น. สำรวจและรับฟังปัญหา"น้ำ" ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ โดยนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 2 อำเภอแม่ทะ นำสำรวจโดยจุดแรกไปยัง โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง เหมืองแม่ทาน ต่อด้วยสระเก็บน้ำประชาสามัคคี เอสซีจี บ้านแม่ทาน หมู่ 7,9 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ ต่อด้วยเขตพื้นที่บ้านนากว้าว ต.ป่าตัน และพื้นที่ใกล้เคียงกับน้ำแม่จาง ซึ่งบางจุดมีสภาพตื้นเขิน บางจุดปกคลุมไปด้วยวัชพืช ฯลฯ โดยแม่น้ำจางมีต้นน้ำมาจาก อ.แม่เมาะ ปลายน้ำอยู่ที่บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา

ทั้งนี้ นายกอบจ.ลำปางจะได้นำข้อมูลและปัญหาเรื่องน้ำของแต่ละพื้นที่มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

163922043_5615018108538386_5268758897484009535_o.jpg  164070014_5615021575204706_3750264952746734288_n.jpg  164198226_5615018315205032_6902191008122251316_n.jpg

164613040_5615021618538035_4962150236780051609_o.jpg  164620008_5615016928538504_4941652093906302118_n.jpg  164815403_5615018255205038_2302688664527325102_n.jpg

164984955_5615021385204725_7435464969479009252_n.jpg  165304916_5615020525204811_7120650083466031802_n.jpg  165648648_5615017421871788_2838414884466893470_n.jpg

166221692_5615017648538432_8283445323988945008_n.jpg  166235459_5615018561871674_2540527218622172275_o.jpg  166715450_5615017665205097_6840246788258209131_n.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel