163993487_5593763807330483_7575034482829122817_o.jpg
 
นายก “ตวงรัตน์” ลงพื้นที่รับฟังปัญหา-ความต้องการของผู้นำและชาวบ้าน ต.ปงแสนทอง
    วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง และฝ่ายสำรวจและออกแบบลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านสบตุ๋ย ม.8 ถึงบ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากได้รับการประสานจากนายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 5 อำเภอเมืองลำปาง ว่าประชาชนมีความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำวังเพื่อประโยชน์ทางการคมนาคม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว
นายภูมิสิทธิ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ ต.ปงแสนทอง มีพื้นที่ติดแม่น้ำวังแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ชาวบ้านจึงมีความต้องการสร้างฝายแม้ว ซึ่งจุดนี้มีเหมืองไส้ไก่รอรับน้ำตลอดสามารถส่งน้ำไปถึงบ้านหมอสมและบ้านแม่กืย สามารถนำน้ำไปช่วยด้านการเกษตรได้อาจไม่ถึง 100 % แต่บรรเทาปัญหาภัยแล้งได้
 
นอกจากนี้ยังมีความต้องการถนน เพราะชาวบ้าน ต.ปงแสนทองที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสามารถใช้เส้นทางนี้ได้ จะช่วยลดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันยังจะได้สถานที่ออกกำลังกาย และแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมผ่านไปยังแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง คือสะพานดำ 104 ปี สะพานรถไฟประวัติศาสตร์ลำปาง
 
หลังจากรับฟังข้อมูลจากนายภูมิสิทธิ์ ผู้นำท้องที่และชาวบ้าน รวมทั้งสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนบ้านสบตุ๋ย ม.8 ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่สะพานแม่น้ำวังเชื่อมระหว่างบ้านหมอสม-บ้านต้า ต.ปงแสนทองแล้ว นายก อบจ.ลำปาง จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวบ้านต่อไป.
 
163949129_5593763127330551_6518822436008841983_o.jpg  163973429_5593763773997153_6384548025109843454_o.jpg  164330868_5593763410663856_3307895885501292807_o.jpg
164332495_5593763507330513_1614498301736405288_o.jpg  163912112_5593763160663881_6889844197506450291_o.jpg  164055154_5593762710663926_2509937877438056902_o.jpg
163906708_5593763137330550_2421028079529649771_o.jpg  163902634_5593762840663913_3729599581468271263_o.jpg  164448721_5593762770663920_3342645342594766542_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel