161810316_5585077058199158_2786083535435929169_o.jpg
 
นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับ ส.ส.อุดรธานี และ นายก อบจ.อุดรธานี ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา
และศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว เพื่อขยายผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะของนางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ พญ.อรอนงค์ ภูกิ่งเงิน แพทย์แผนไทยประยุกต์ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสศึกษาดูงานจังหวัดลำปางตามโครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดย ดร.ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและนำชมแปลงปลูกกัญชาอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแปลงแรกของเกษตรกรไทยและแปลงแรกที่ปลูกนอกโรงเรือน
จากนั้นนำชมอุทยานแจ้ชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัด โดยเป็นสถานที่เที่ยวที่พักผ่อน อาบน้ำแร่ แช่ไข่ออนเซ็น และน้ำตก และปิดท้ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ผลิตภัณฑ์ชุมชน งานฝีมือคุณภาพ OTOP ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 
ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทักษะอาชีพ สามารถนำไปขยายผลต่อประชาชนให้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
 
161611792_5585074608199403_8956646272556039775_o.jpg  161700489_5585075218199342_8528923022379031166_o.jpg  162404900_5585073024866228_8612910459652202048_o.jpg
162499021_5585073391532858_1938153306914360600_o.jpg  163093150_5585074761532721_8906592975542152562_o.jpg  162723798_5585076708199193_1387337459109112601_o.jpg
164052649_5585073418199522_3220115931695502266_o.jpg  162491567_5585076294865901_7183166115574940631_o.jpg  162915292_5585074311532766_1485824917894127744_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel