รวบรวมซาก.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ เชิญชวนนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้การแล้ว
รวบรวมส่งเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
     ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเลท พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอรี่มือถือ สายชาร์ท หูฟัง กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องเล่นเพลง นาฬิกาดิจิตอล เป็นต้น เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและลดปัญหามลพิษ
จึงขอเชิญชวนประชาชนได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้การแล้ว รวบรวมนำส่งที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ จะมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดส่งต่อไปยัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการต่อไป.
#อบจ.ลำปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
##ร่วมกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชาวลำปาง
 
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel