แบบสำรวจสงกรานต์.jpg

อบจ.ลำปาง ชวนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์
     ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อบจ.ลำปาง จึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว
 
ผ่านทาง URL : https://www.surveymonkey.com/r/3WB5DNQ ค่ะ
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel