160424228_5563146253725572_3504047697952596254_o.jpg
 
นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ลำปาง เข้าพบ นายก อบจ.ลำปาง หารือเรื่อง “น้ำ”และปัญหาในพื้นที่
      วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายแสงเมือง คงสามารถ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปาง นำคณะแกนนำทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้าพบนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อแนะนำตัวและหารือถึงแนวทางประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่
นายก อบจ.ลำปาง รับฟังปัญหาจากผู้นำแต่ละท้องที่ พบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาสภาพถนนที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และปัญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการเป็นจิตอาสาดับไฟป่าของชุมชน จึงได้ขอให้รวบรวมข้อมูลของแต่ละตำบลในทุกอำเภอ และประสานผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ของตน เพื่อเตรียมบรรจุโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2565 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป.
 
160808522_5563131227060408_2572778545731044587_o.jpg  159923856_5563146260392238_2300187199877357384_o.jpg  160304696_5563145980392266_8871111196776464106_o.jpg
162227559_5563146363725561_394957492115263154_o.jpg  162049539_5563146010392263_8080882581748762587_o.jpg  161000904_5563131350393729_2718709581023301995_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel