S__48488484.jpg
 
อบจ.ลำปางร่วมพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2564”
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โลห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2564” โดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นำผู้ร่วมงานวันช้างไทย พร้อมด้วยตัวแทนช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ จำนวน 34 เชือก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
การจัดงานดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบไป
 
159120181_3847862011960098_1579864125173404505_o.jpg  159499668_3847863545293278_1314774781716422031_o.jpg  S__48488482.jpg
ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel