158079145_5532942003412664_1612352843390230226_o.jpg
 
อบจ.ลำปางเปิดท้องฟ้าจำลอง ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564 แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
     รายงานข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแจ้งว่า ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศงดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นมา
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังได้ผ่อนคลายลง จึงเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์(ท้องฟ้าจำลอง) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
 
ติดต่อสอบถามและจองเข้าชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โทร 054-237-663 โทรสาร 054-237-662 หรือ สามารถจองการเข้าชมศูนย์ฯ ทางออนไลน์ ผ่านการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์
 
157842137_5532942163412648_2857578956422764761_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel