งดเผา64.jpg
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาป่าโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
     ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปาง อบจ.ลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง และการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
 
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามลิงค์ด้านล่างนี้!!
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel