ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
     ตามที่จังหวัดลำปางได้มีประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ควบคุมสูง เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง นั้น
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง จังหวัดลำปางจึงยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และมีประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ค่ะ
 
prakadcovid2march0.jpg
 
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel