messageImage_1614077988236.jpg
 
อบจ.ลำปาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนงบประมาณจัดงานดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง
     ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564
 
ชมการแสดง/การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น ช้อปสินค้าพื้นเมือง/OTOP และพบกับทัศนียภาพดอกเสี้ยวที่สวยงาม ณ บริเวณหมู่บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง จากชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง
- ชมการแสดงพื้นบ้าน
- การละเล่น/การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP และนิทรรศการภายในบริเวณงาน
 
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
เวลา 11.00 น. - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง จากชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง
- ชมการแสดงพื้นบ้าน
- การละเล่น/การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เวลา 17.00 น. - ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน ณ บริเวณลานหมู่บ้านป่าเหมี้ยง
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง”
- ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง”
- ชมการแสดงพิธีเปิด
- พิธีมอบทุนการศึกษา “เรารักอุทยานฯ” โดยอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
- ประธานพิธี เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP และนิทรรศการภายในบริเวณงาน
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - รับประทานอาหารเย็น (แบบขันโตก) ณ บริเวณลานหมู่บ้านป่าเหมี้ยง
- ชมการแสดงดนตรีโฟล์คซอง
 
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง จากชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง
- ชมการแสดงพื้นบ้าน
- การละเล่น/การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP และนิทรรศการภายในบริเวณงาน
 
แล้วพบกันที่ เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นะคะ
 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel