153050169_5456078307765701_1063236267839499828_o.jpg
 
นายก"ตวงรัตน์"แก้ปัญหา "น้ำ" บ้านสันกำแพงใต้
     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก ฯ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านสันกำแพงใต้ หมู่ 14 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อรับฟังข้อมูลจากนายควร จิตต์ดวงวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 และชาวบ้าน
เนื่องจากได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแทงค์สูงและเดินท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเสริมต่อโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563 ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จ.ลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โอกาสนี้ นายบุญเนตร เตชะอุ่น ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.ห้างฉัตร ร่วมนำคณะรับฟังข้อมูลและสำรวจพื้นที่
โดยในเบื้องต้นจะส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ลำปางดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ชาวบ้านกว่า 180 ครัวเรือน จำนวนกว่า 500 คน มีน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขุ่นและปนเปื้อน เนื่องจากท่อเดิมเป็นท่อซีเมนต์ผ่านการใช้งานมาหลายสิบปีเกิดการแตกร้าวและรั่วซึม ทำให้เศษฝุ่นเศษดินปนเข้ามาในท่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ต่อไป .
 
151941782_5456077947765737_8018342450882258766_o.jpg  153521755_5456077997765732_9191834979771041282_o.jpg  152472017_5456078207765711_7645418424013467273_o.jpg
153540111_5456077801099085_5516993576390437728_o.jpg  153915957_5456078124432386_808605129441692713_o.jpg  152222147_5456078034432395_5499835052984310400_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel