149677680_5431874560186076_6016965224331781196_o.jpg
 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ลำปาง รับนโยบายการปฏิบัติราชการ
     เมื่อเวลา 13.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการเพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีในการดำเนินงานทุกด้านให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง ลำปางในทศวรรษใหม่ จากวิทยากร ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อบจ.ลำปาง.
 
150715412_5431872736852925_2500459886144965794_o.jpg  150795257_5431873166852882_1343389542026870663_o.jpg  150927891_5431872813519584_7930774707962395038_o.jpg
151517113_5431875350185997_6589349751170048930_o.jpg  151244765_5431875213519344_8328715737686386958_o.jpg  150927894_5432421956798003_5624368383713456910_o.jpg
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา,เตือนใจ ภักดีวงศ์
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel