150915403_5427849800588552_6716661977432325490_o.jpg
 
     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะหน่วยงานต่าง ๆ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและต่อนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย
- นายวิบูลย์ ทานุชิต กรรมการผู้ตรวจ 4 จังหวัดภาคเหนือ (อดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2) นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1, 2 , 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
- นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง
โดยได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการบูรณาการประสานความร่วมมือในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานนำสู่การพัฒนาจังหวัดลำปางต่อไป.
 
149810867_5427849810588551_7228932093234942361_o.jpg  149836101_5427849393921926_4962783782126349049_o.jpg  151148661_5427849520588580_6570971750380878278_o.jpg
151858423_5427849753921890_154769584546402690_o.jpg  150182141_5427849770588555_2152390378290313499_o.jpg  151735762_5427850023921863_8595062421938421108_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel