149482408_5423264481047084_6880995050268495682_o.jpg
 
     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะหน่วยงานต่าง ๆ เข้าพบและแสดงความยินดีต่อนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประกอบด้วย
- นางอำพัน ธิช่างทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตลำปาง
- นายต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
- นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
โอกาสนี้ ได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการบูรณาการประสานความร่วมมือในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานนำสู่การพัฒนาจังหวัดลำปางต่อไป.
 
149408224_5423264514380414_8421166377188436045_o.jpg  150005004_5423264641047068_7367590769582702807_o.jpg  150491382_5423264471047085_1786394029668481712_o.jpg
150915043_5423264377713761_3770172230726131677_o.jpg  149324503_5423264581047074_3428410266491353114_o.jpg  151197092_5423264307713768_1887440289340561153_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel