151605478_2882008812044554_8426544156408819746_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา”
     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ซึ่งจัดโดย จังหวัดลำปาง ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน
โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” มุ่งเน้นการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่า เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้เศษไม้ในพื้นที่ป่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป่าสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไฟป่า.
 
151238854_2882008672044568_3150744653723849523_n.jpg  149597486_2882008852044550_888460178184197349_n.jpg  35974.jpg
35958.jpg  150012752_2882008688711233_1542345500499245883_n.jpg  150846626_2882008762044559_730130897818624393_n.jpg
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel