ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งครบตามจำนวน 30 คนแล้ว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจึงกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครั้งแรก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel