145137453_5368377849869081_8966560669824831429_o.jpg
 
     จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงจังหวัดลำปาง ส่งผลทำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่อำเภอเถินเพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน โดยนางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 1 อ.เถิน ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 2 อ.เถิน พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ร่วมให้ข้อมูลและนำสำรวจพื้นที่
 
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงมอกได้เข้าพบนายก อบจ.ลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
"ได้รับทราบปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำปางมาโดยตลอด โดยเฉพาะ ต.เวียงมอก พบว่ามีปัญหาหนักมากที่สุด ก็คิดว่าจะต้องทำเป็นวาระเร่งด่วน
โดยมีนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องแหล่งน้ำอยู่แล้ว เพราะน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงมีความตั้งใจลงพื้นที่เพื่อจะได้เห็นสภาพจริง เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง ทบทวนแผนการทำงาน จะได้เน้นเรื่องแหล่งน้ำให้มากขึ้น" นางสาวตวงรัตน์ กล่าว
 
สำหรับโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ อ.เถิน และได้ทำการสำรวจในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสะเลียมหวาน ม.3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านห้วยโจ้ ม.11 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค ม.4 บ้านหนองห้า ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
143883331_5368379343202265_3260742280485355620_o.jpg  143994821_5368386013201598_160521202417234840_o.jpg  146345041_5368378803202319_4005445172666070692_o.jpg
144236930_5368384413201758_9141531338110067545_o.jpg  144553910_5368395079867358_5314635193634874134_o.jpg  144484495_5368394979867368_5447864588676276985_o.jpg
144735930_5368395216534011_79376592599863779_o.jpg  145069233_5368395479867318_7963643294060174549_o.jpg  146116461_5368394909867375_96844852035720747_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel