วันที่ 29 มกราคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

แถลงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

covid29-1.jpg

covid29-2.jpg

covid29-3.jpg  covid29-4.jpg

covid29-5.jpg  covid29-6.jpg

covid29-7.jpg  covid29-8.jpg

covid29-9.jpg  covid29-10.jpg

covid29-11.jpg  covid29-12.jpg

covid29-13.jpg  covid29-14.jpg

 

covid29-15.jpg

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel