IMG_5888.jpg

อบจ.ลำปาง มอบรถพยาบาลให้แก่สมาคมกู้ภัยลำปาง

วันที่ 10 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบรถพยาบาล ให้แก่สมาคมกู้ภัยลำปาง เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมส่วนรวมของจังหวัดลำปาง

นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบรถพยาบาลให้แก่ทางสมาคมกู้ภัยลำปาง โดยนายชาตรี ยศสมแสน นายกสมาคมกู้ภัยลำปางเป็นผู้รับมอบ ซึ่งสมาคมกู้ภัยลำปางจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ประสบภัยอื่น ๆ ต่อไป

IMG_5875.jpg IMG_5874.jpg

IMG_5905.jpg IMG_5907.jpg IMG_5915.jpg

IMG_5866.jpg IMG_5869.jpg