17814560_1582869888419915_6194952877008200170_o.jpg

อบจ.ลำปาง รณรงค์สงกรานต์สัญจรปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งวันที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและลดอุบัติภัยทางถนน “สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน” ณ สถานีบริการน้ำมัน บริษัทภาคเหนือชัยพัฒนา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โดยในวันนี้ (5 เมษายน 2560) นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญเชิด พรมศร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 2 นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ปลุกจิตสำนึกความมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย พกใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็ว ซึ่งการไม่ขับรถเร็วนอกจากจะมีความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วย

17807443_1582866301753607_1186989047693175483_o.jpg  17814371_1582867591753478_5154552199360477569_o.jpg

17505403_1582867725086798_3027880735460644019_o.jpg17758349_1582866435086927_4263972036686422120_o.jpg 17637036_1582867355086835_6551532285982562320_o.jpg 

17760841_1582867498420154_7458821875747749052_o.jpg