IMG_5417.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" 
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ส้วมสาธารณะสะอาดได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน และเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน "จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

 IMG_5421.jpg IMG_5425.jpg

IMG_5434.jpg IMG_5429.jpg

IMG_5427.jpg IMG_5431.jpg