IMG_5253.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน"จุ้มอ๊กเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง" ประจำปี 2560

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมการดำเนินการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ "จุ้มอ๊กเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง" ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน "จุ้มอ๊กเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง" ประจำปี 2560ได้เน้นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ จัดประกวดการแข่งขัน ได้แก่
-ประกวดตี๋ก๋องสิ้งหม้อง
-ประกวดค่าวจ๊อย
-ประกวดวงปี่พาทย์พื้นเมือง
-ประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง
-ประกวดร้องเพลงคำเมือง
-ประกวดก่อเจดีย์ทราย
-ประกวดซุ้มนิทรรศการวัฒนธรรมปีใหม่เมืองของ 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงเพลงพื้นเมือง และการจัดแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอมาร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในงาน "จุ้มอ๊กเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง" ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่มีความสามารถหรือสนใจ เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันกิจกรรมภายในงาน“จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง” ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป .

IMG_5286.jpg IMG_5258.jpg

IMG_5264.jpg IMG_5287.jpg

IMG_5283.jpg