LINE_ALBUM_จิตอาสา_ฝายน้ำล้นบ้านต้า_240524_1.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้บุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานฯ ณ บริเวณฝ่ายน้ำล้น (บ้านต้า) ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.
 
 
                                                                                                                                               ภาพ/ข่าว  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
 
 
                       LINE_ALBUM_จิตอาสา_ฝายน้ำล้นบ้านต้า_240524_2.jpg    LINE_ALBUM_จิตอาสา_ฝายน้ำล้นบ้านต้า_240524_4.jpg    LINE_ALBUM_จิตอาสา_ฝายน้ำล้นบ้านต้า_240524_7.jpg