439446967_840571731431475_6333601648656103529_n.jpg

อบจ.ลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานสบตุ๋ย) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
และในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประกอบด้วย
-จัดทำเวทีประกอบพิธีการ พร้อมตกแต่งผ้า (สีเหลือง-ขาว)
- จัดโต๊ะหมู่ (โต๊ะหมู่ ๙) จำนวน ๓ ชุด พร้อมเครื่องราชสักการะ
- จัดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์
- จัดโพเดียมสำหรับประธานในพิธี
- จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้พลาสติกและรับลงทะเบียนกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่
-และจัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ ขวด
 
439462018_840575398097775_6912093085639068672_n.jpg 439677821_840572061431442_4643355026938417365_n.jpg 440372376_840572028098112_6889631406776416312_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง