8548656471.png

จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดม่อนพระยาแช่ บ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สื่อ : โภคิน ขาวนวล
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง