จิตอาสา150266.png

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง

     วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปางนำข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ บริเวณฝายกั้นน้ำหลังวัดหนองเสือถึงสะพานหัวเสือ-ดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.

 

 

ข่าว :  โภคิน ขาวนวล
ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง