จิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ๒๐๐๗๑๓ 9

     เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

     โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้องชม ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดต้องชม" ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง.

จิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ๒๐๐๗๑๓ 10  จิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ๒๐๐๗๑๓ 0  จิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ๒๐๐๗๑๓ 4

จิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ๒๐๐๗๑๓ 13  จิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ๒๐๐๗๑๓ 17  จิตอาสา วันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ๒๐๐๗๑๓ 20

ภาพ/ข่าว : สินีพรรณ แหลมคม

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao