84257213_3733487630024786_2851877869594869760_o.jpg

#เด็กน้อยจิตอาสา #น่ารักและประทับใจ

#เด็กน้อยก็ทำได้
ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต เด็กน้อยจิตอาสา อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา "การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง" ตามโครงการรณรงค์ป้องกันสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง

#เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโต และช่วยสรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่และสวยงาม

84229357_3733487343358148_4666397433557680128_o.jpg  84824520_3730831853623697_560778198913122304_o.jpg  84645603_3730831090290440_403264778753015808_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao