วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ. นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำวัง จ.ลำปาง ซึ่งนำโดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันที่ 13 ต.ค. 2562 เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง.

    

# อบจ.ลำปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao