จิตอาสา อบจ.ลำปาง ร่วมทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ หน.ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง นำจิตอาสา อบจ.ลำปาง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง.

    

    

    

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao