วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานพร้อมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ประกอบด้วย การเปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานพร้อมรับมอบสิ่งของพระราชทาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ และจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานพร้อมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นจำนวนมาก.

    

     

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์  ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao