#เปิดประตูสู่การเรียนรู้

อบจ ลำปางเปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนจากจังหวัดแพร่  เสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) จ.แพร่

ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนระดับชั้น อ.2-ป.3 จำนวน 45 คน ครู 10 คน รวม 55 คน

โอกาสนี้ น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกอบจ.

ลำปาง ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.ลำปาง ในครั้งนี้

นับเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคณะนักเรียนทั้งในและจังหวัดใกล้เคียง  โดยติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง