เปิดประตูสู่การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) อบจ.ลำปาง

วันที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในโอกาสเยี่ยมชมทัศนศึกษา โดยในระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 125 คน ครู 12 คน จากโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดให้บริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลาการด้านการศึกษา เข้าชม  เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตามเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน ได้แก่

รอบที่ 1 รอบเช้า 9.00-12.00 น.

รอบที่ 2 รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.

สนใจเข้ารับชมศูนย์ฯ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์

โทร 054-237-662 โทรสาร 054-237-662

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.