#กีฬาคือยาวิเศษ

#อบจ.#ลำปางส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกเพศวัยใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย #จัดอบรมวู้ดบอล #กีฬาทางเลือก #เล่นง่าย #สนุก #สร้างสมาธิ #ร่างกายแข็งแรง

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทรนายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน" ชนิดกีฬาวู้ดบอล" ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายภัทรพงศ์ เถายศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

โอกาสนี้ นายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 3 และชมรมวู้ดบอลอำเภอเกาะคา ประกอบด้วย นายประชั้น จักรบุญมา ประธานชมรมวู้ดบอลอำเภอเกาะคา นายนิกร พรมแสน พ.ต.ท เทิดศักดิ์ ดวงเขต นายธวัช อานนท์ รองประธานชมรมวู้ดบอลอำเภอเกาะคา นายเสรี สีสวัสดิ์ เลขานุการฯ ร่วมในพิธีเปิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน "ชนิดกีฬาวู้ดบอล" ประจำปี 2565 ซึ่งกีฬาวู้ดบอลถือเป็นกีฬาทางเลือกสำหรับผู้สนใจที่จะนำมาเล่นออกกำลังกายหรือแข่งขัน ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เล่นง่ายแต่ได้รับความสนุกสนานทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสมาธิ และอุปกรณ์มีราคาไม่แพงมาก สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างเจตคติที่ดี ต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน

การจัดโครงการอบรมฯ ได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาวู้ดบอล อ.เกาะคา จ.ลำปางสนับสนุนวิทยากร และสมาคมกู้ภัยเกาะคาลำปางสนับสนุนด้านการพยาบาล