บทความ : : เทคนิคของการนำเสนองานในที่ประชุม
   
  บทความ >> เทคนิคของการนำเสนองานในที่ประชุม

 
 

เทคนิคของการนำเสนองานในที่ประชุม

หลายปีมาแล้ว ตอนที่ผมเริ่มต้นทำงานพัฒนาชุมชนใหม่ๆ พัฒนากรทุกคนต้องฝึกพูดในที่ชุมชน ต้องบรรยายแนวคิดแนวทางในการทำงานกับชาวบ้าน และต้องนำเสนองานในที่ประชุมสัมมนา ใครพูดดี พูดเก่ง คนนั้นก็ได้คะแนนดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมรุ่นและถือว่าเป็นผู้มีแววของการเป็นนักพัฒนา
ประสบการณ์ครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ต้อง “นำเสนอ”อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพูด การแสดงความคิดเห็น การเป็นวิทยากรฝึกอบรม การบรรยายสรุปงานแก่ผู้มาศึกษาดูงานหลักสูตรต่างๆ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารระดับสูง ชาวไทยและต่างชาติ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แรกเริ่มเดิมที บรรยายสดๆโดยใช้ศิลปะการพูดในที่ชุมชน อาศัยไมโครโฟนเป็นสื่อหลัก และใช้น้ำหนักสียงหนัก-เบา –สูง-ต่ำ มีลูกเล่นเป็นโคลงกลอนสอนใจประกอบ แทรกตลกโปกฮาเป็นช่วงๆ ก็สามารถเรียกความสนใจได้ไม่น้อย
ระยะต่อมา เทคนิคของการนำเสนอได้พัฒนาขึ้น พูดบรรยายโดยใช้แผ่นใสที่เขียนด้วยปากกาหลากสี ชนิดลบได้และลบไม่ได้ ต้องใช้ทินเนอร์ช่วยลบแทนน้ำ อาศัยเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ(Overhead Projector) เป็นเครื่องมือหลัก ถ้าลายมือสวยและมีหัวศิลป์ก็ดูน่าสนใจดี บางครั้งได้เอกสารต้นฉบับดีและน่าสนใจเป็นพิเศษ ก็จะถ่ายเอกสารโดยใช้แผ่นฟิล์มใสชนิดถ่ายเอกสารได้ นำเสนอแบบนี้ เรียกกันว่า “ปิ้ง” คือวางแผนใสบนเครื่องฉายภาพขาว-ดำ-สี ที่ไม่เคลื่อนไหว ข้อดีคือเครื่องไม่รวน เสนอได้คงที่ แน่นอนชัดเจน ข้อเสียคือ ปรับแก้ไม่ได้ หากล้าสมัย ใช้แล้วต้องทิ้ง เสียเล็กเสียน้อยบ่อยๆครั้ง
ยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามาแทนที่แผ่นใส MS Power Point เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับการเสนองานของท้องถิ่นมาก เพราะมีเทคนิค สีสัน และลูกเล่นที่ตื่นตาตื่นใจ แทรกรูปภาพ Clip Video ประกอบได้ ผู้บริหารท้องถิ่นยุคใหม่จำเป็นต้องรู้ เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จาก MS Word และ MS Power Point เพื่อการบรรยายสรุปและนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิผล และอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คือ เครื่องมือตกแต่งภาพ ภาพกิจกรรม ภาพแปลกๆจากอินเตอร์เน็ต Notebook / LCD Projector และจอภาพ
การนำเสนองานนั้น จุดเด่นคือเนื้อหาที่นำเสนอ โดยมีวิธีการพูด ใช้สื่อ บุคลิกภาพท่าทาง เพื่อเสริมความชัดเจน น่าเชื่อถือในเนื้อหาที่นำเสนอ ผู้นำเสนอต้องพร้อม สื่ออุปกรณ์ต้องดี มีคนคอยฟังอย่างสนใจ ให้เนื้อหาสาระ คละด้วยเทคนิควิธีการ และสนุกสนานตลอดการประชุม
หากตื่นเวทีมาก ลักษณะท่าทางและวิธีการพูดจะแสดงอาการประหม่า รุกรี้รุกลน กลัวคนฟัง จะทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง และคุมเกมไม่อยู่ โปรดระลึกไว้เสมอว่า “ความผิดพลาดของวิทยากร คือลูกเล่น” ดังนั้น เมื่อเกิดผิดพลาดจงอย่าหวั่นไหว สบตาผู้ฟังไว้ อย่าสั่น ตั้งสติให้ดี ใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วชี้ไว้ เพื่อควบคุมสถานการณ์ และท่ามกลางสายตาผู้ฟัง เราจะหยุดไม่ได้ ต้องก้าวเดินหน้าต่อไป ดังภาษิตฝรั่งว่าThe show must go on
การเสนองานโดยเน้นบทบาทตัวผู้เสนอเป็นหลัก ต้องมีการเตรียมตัวมาก ผู้นำเสนอต้องมั่นคง แม่นยำในเนื้อหา ข้อมูลแน่น เรียบเรียงความคิดได้ดี มีวาทศิลป์และทักษะในการเสนอ ต้องไม่ตื่นเต้นมากนัก ผู้เสนองานที่ดีๆหาตัวแทนได้ยาก การเตรียมตัวเป็นผู้นำเสนองานที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ อปท. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านนี้เป็นพิเศษ
ทุกวันนี้ งานราชการต้องนำเสนอผลงาน ต้องบรรยายสรุปและบ่อยครั้งที่ต้องเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การเป็นผู้บรรยายที่ดีมีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องเป็นนักพูด พูดอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่า “ฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ” ได้ทั้งเนื้อและน้ำ ได้เรื่องและได้ความ ในเวลาเดียวกัน มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ถือเป็นเป็น “พรแสวง” มิใช่ “พรสวรรค์”
ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาบุคลากร อปท.โดยจัดกิจกรรมฝึกฝนการเป็นผู้นำเสนองานที่ดี จัดหลักสูตรการพูดในที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติในการนำเสนองานโดยใช้ MS Word และ MS Power Point โดยฝึกออกแบบ ถอดรื้อ ตกแต่งแก้ไขแต่ละภาพของ MS Power Point ที่สำเนามาทดลองฝึกปฏิบัติ แล้วท่านจะพบว่า ยิ่งฝึกมาก ทำมาก ยิ่งมีความสุข และสนุกกับเทคนิคในการนำเสนองาน ยิ่งทำมาก ทักษะยิ่งดี และสิ่งที่ตามมาก็คือ การนำเสนอที่ดีมีประสิทธิผล จะเป็นผลานิสงส์แก่หน่วยงาน ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต.กิจกรรมนี้จึงน่าจะบรรจุไว้เป็น Action Plan ของคลินิกเซนเตอร์ ครับ 

หน่วยงานที่ป้อน : นางวรารัตน์ บุญพระบาง
เขียนข่าว : นายทักษิณ อัครวิชัย ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ถ่ายภาพ :
วันเวลาป้อนข่าว : 03 ก.ย. 2551 เวลา : 14:56:12
จำนวนผู้อ่าน : 6244
Untitled Document
     
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.lp-pao.org E-mail:webmaster@lp-pao.org
Lampang Provincial Administrative Organization