ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

pdf lnd thumb