07075801

07075802

 

 

สามารถดาวน์โหลดแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่นี่

 

บัญชีสรุป-1 DOWNLOAD

ยุทธศาสตร์ที่-1 DOWNLOAD

ยุทธศาสตร์ที่-2 DOWNLOAD

ยุทธศาสตร์ที่-3 DOWNLOAD

ยุทธศาสตร์ที่-4 DOWNLOAD

ยุทธศาสตร์ที่-5 DOWNLOAD