ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 ( ม.ค. - มิ.ย.)

 

 pdf lnd thumb