ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

1626835801825
คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด คำร้องขอโอน