165151.png

นายก " ตวงรัตน์ " สนับสนุนเเละส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบ้าน ณ บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 22

       วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.ณ บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลแจ้ช้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง  เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง" ครั้งที่ ๒๒ โดยนายอนันต์ เสนาะสันต์ นายอำเภอเมืองปาน กล่าวต้อนรับ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิด

       จากนั้นชมถนนคนเดิน อุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน ร่วมรับประทานอาหารเย็น ขันโตก ณ ลานหมู่บ้านป่าเหมี้ยง และรับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา การแสดงดนตรีจากศิลปิน ปีเตอร์ โฟดิฟาย และการแสดงดนตรีจากศิลปินวงเดอะสะล้อ
 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับอำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง” เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง เส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสินค้าที่ผลิตในชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงและในเขตอำเภอเมืองปานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อบูรณาการโครงการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง
 
       งานจัดขึ้นในวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีบ้านป่าเหมี้ยงและของอำเภอเมืองปาน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงของชุมชน และสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองปาน และกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งคาดว่าบ้านป่าเหมี้ยงจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังอำเภอเมืองปาน และจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆในท้องถิ่น ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่จะส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น และสนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยยังคงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น #เพื่อเพิ่มมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ

สื่อ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand