ฟื้นฟูสมรรถภาพ210266.png

โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง เป็นกองทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) โดย อบจ.ลำปาง สบทบงบประมาณเข้าสู่กองทุนในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่ สปสช. สมทบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ สนับสนุนและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันในหน่วยบริการและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง มีการบริหารจัดการ โดยกำหนดรายการเป็น 3 หมวด ดังนี้
1. สนับสนุนการจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
2. สนันสนุนการให้บริการยืมอุปกรณ์ / การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ที่บ้าน และการปรับสภาพแวดล้อม
3. สนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน
- มีการบรรยายให้ความรู้ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด โดยวิทยากร อ.นงนุช สิริชัชวาลย์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
- แบ่งกลุ่มจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปางประจำปี 2566 โดยวิทยากร อ.ดร.กษมา ภูสีสด อ.ดร.สยัมภู ใสทา และ อ.ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วย นางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.ลำปาง
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น.
 
 
ข่าว : โภคิน ขาวนวล
ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ
สื่อ : โภคิน ขาวนวล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand