324920577_1566504427123909_2261475101613740736_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง ติดตามตรวจสอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ณ อำเภอเถิน
     วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะเลียมหวาน ม.3 ต.เวียงหมอก อ.เถิน จังหวัดลำปาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือจนกว่าจะได้ระดับที่ให้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในขณะสูบน้ำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง.
 
324631893_682417306755876_6067236325344374732_n.jpg  325143206_895120841928832_202675829894912576_n.jpg  325202916_685779433335610_614654876159593655_n.jpg
ข่าว : โภคิน ขาวนวล
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง