316318409_506483918173593_3842074344205476127_n.jpg

สร้างวิศวกรสังคม “Facilitator” สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง, นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง, นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง, นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง, ส.อบจ.ลำปาง, และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมกับ พันเอกสันดุษิต ดีบุกคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าลำปาง, อาจารย์พิมพ์ธิดา ดีบุกคำ กรรมการและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าลำปาง, อาจารย์คงสิทธิ์ วิไลวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนลำปาง,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา วิไลวรรณ ประธานมูลนิธิชุมชนลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรินทร์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชุมชนลำปาง โดยได้ร่วมหารือในโครงการสร้างวิศวกรสังคม “Facilitator” สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

 

316549956_507005868121398_2892661327809274177_n.jpg  316521373_506483854840266_6514899099552507570_n.jpg  316415762_506483724840279_1843737252273130017_n_1.jpg

 

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 ข่าว : โภคิน  ขาวนวล
 
 
  สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel