316266706_506387294849922_180884660921130220_n.jpg

เตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาว

 

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ
หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566
ครั้งที่ 1/2565 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการได้รับความรู้ทางวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้นำผลผลิตของกลุ่มออกมาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รวมถึงเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณประโยชน์ของจังหวัดลำปางและเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง).
 
 
316324870_506387141516604_5702574093798352172_n.jpg  316528279_506387031516615_5320258596315800887_n.jpg
 
 
ข่าว/ภาพ : รุ่งเรือง  ขันธิมา
 
  สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel