307357146_455868483235137_2073575987085749837_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบประมาณ สพป.ลำปาง เขต 1 จัดการแข่งขัน
“มหกรรมวิชาการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565”
     วันที่ 17 กันยายน 2565 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “มหกรรมวิชาการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในนามตัวแทนของคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศด้านต่างๆ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การแข่งขันต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอุดหนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ในการนี้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว
     จากนั้น นายก อบจ.ลำปาง และคณะได้ชมการแสดง ชมนิทรรศการ และให้กำลังใจครู นักเรียนแต่ละโรงเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก
การแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในจังหวัดลำปาง จำนวน 108 โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 2,743 คน เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 และวันที่ 24 กันยายน 2565 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนพิชัยวิทยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 
307488395_455871063234879_415929267426466109_n.jpg  307129894_455868669901785_1780657889787151588_n.jpg  307124278_455871159901536_8914091772978859365_n.jpg
307347642_455870909901561_9108504662129982685_n.jpg  307424882_455868766568442_4617480243287698128_n.jpg  307162074_455868723235113_2077636251885791384_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel