307005942_454782726677046_7985581240662296252_n.jpg
 
อบจ.ลำปางเพิ่มแหล่งอาหารสร้างโปรตีนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม อำเภอวังเหนือ
เพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง ณ อ่างเก็บน้ำแม่กาด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร่วมติดตาม
     มีนายวิศิษฏ์ ภู่สุวรรณ นอภ.สบปราบ นายบัณฑิต ฟูธรรม นายก อบต.นายาง นายสมจิน ชุ่มอินทจักร์ กำนัน ต.นายาง นายบรรลือศักดิ์ บุญสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านกาด และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำร่วมรับมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
     จากนั้นเดินทางไปอำเภอเสริมงาม โดยจุดแรกมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โดยนายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เสริมงาม นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันต์ นอภ.เสริมงาม กำนัน ต.ทุ่งงาม ผญบ.ม. 8 ม.11 ต.ทุ่งงาม คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำและชาวบ้านร่วมรับมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
     จุดที่สอง อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด โดยนายเกริกกฤษณ์ ศรีวิทยา ประมงอำเภอเกาะคา พร้อมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำและชาวบ้านร่วมรับมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
    และในโอกาสนี้ได้มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปางเป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยก้อด​ อ.วังเหนือ​ โดยนางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาอบจ.ลำปาง คนที่​ 2​ และในฐานะสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.วังเหนือ เขต 1 นายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.วังเหนือ เขต 2 พร้อมด้วยนายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอวังเหนือ นางลัดดาวัลย์ หาญจักรแก้ว รองนายก อบต.ร่องเคาะ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำและชาวบ้านร่วมรับมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
     เพื่อเป็นแหล่งอาหารสร้างโปรตีนในชุมชน และส่งเสริมเป็นอาชีพก่อเกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น #รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน
สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่มอบให้ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาจีนเกล็ดเงิน ปลานิล ปลาสวาย และปลาบึก